< Cofnij

2 listopada 2021 r. godziny rektorskie

Szanowni Doktoranci,

w imieniu Pani Dyrektor Szkoły Doktorskiej, uprzejmie informuję, że Rektor UMP prof. dr hab. Andrzej Tykarski  wyraził zgodę, aby wprowadzone Zarządzeniem Rektora nr 136/21 godziny rektorskie objęły również doktorantów.

W związku z tym nie odbędą się zajęcia zaplanowane w dniu 2 listopada 2021 r. do godz.: 15:00.

Zarządzenie nr 136/21 - Zarządzenia - Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ump.edu.pl)