< Cofnij

Ocena śródokresowa

Drodzy Doktoranci drugiego roku Szkoły Doktorskiej,

przypominamy o zbliżającej się ocenie śródokresowej.

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem nr 14/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej UMP oraz Procedurą przeprowadzenia oceny śródokresowej na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej http://szkoladoktorska.ump.edu.pl/akty_prawne_SD 

Ocena śródokresowa odbywa się w dwóch etapach:

Sprawozdanie należy złożyć do 15 lipca 2021r. w Biurze Szkoły Doktorskiej

Planowany termin przeprowadzenia Etapu II oceny śródokresowej to 27-30 września 2021r.