Elektroniczna Legitymacja Doktoranta (ELD)

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA DOKTORANTA (ELD)


Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta.


Za wydanie ELD nie pobiera się opłat. 


Prośbę dot. wydania duplikatu ELD należy złożyć w formie pisemnej z uzasadnieniem - formularz