Formularze opinii promotora

FORMULARZE OPINII OPIEKUNA NAUKOWEGO/PROMOTORA

Opinia promotora I - załącznik do. sprawozdania doktoranta oraz wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego.

Opinia promotora II - załącznik do wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego.