Informacje bieżące

Komunikaty

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi na Uczelni od dnia 1 września 2020r. sprawami formalnymi, którymi dotychczas zajmowały się Dziekanaty Wydziałów, związanymi z postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora zajmuje się:

Biuro Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk

mieszczące się w

Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

tel.: 61 854-60-10

e-mail: kolegia_nauk@ump.edu.pl 

http://kolegianauk.ump.edu.pl/