Program studiów doktoranckich

 

DLA WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW:

Harmonogram realizacji zajęć na studiach doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020 - harmonogram ogólny

Szczegółowe harmonogramy zajęć dla uczestników studiów doktoranckich UMP, w roku akademickim 2019/2020 :

Harmonogram realizacji zajęć na studiach doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019 - harmonogram ogólny

Harmonogram realizacji zajęć na studiach doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018 - harmonogram ogólny

2018/2019

Ramowe Programy dla osób rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 

- Wydział Lekarski I (program)

- Wydział Lekarski II (program)

- Wydział Farmaceutyczny (program)

- Wydział Nauk o Zdrowiu (program)

Plan studiów dla osób rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

- Wydział Lekarski I (plan)

- Wydział Lekarski II (plan)

- Wydział Farmaceutyczny (plan)

- Wydział Nauk o Zdrowiu (plan)

2017/2018

Ramowe Programy dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018:

- Wydział Lekarski I (program)

- Wydział Lekarski II (program)

- Wydział Farmaceutyczny (program)

- Wydział Nauk o Zdrowiu (program)

Plan studiów dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018:

- Wydział Lekarski I (plan)

- Wydział Lekarski II (plan)

- Wydział Farmaceutyczny (plan)

- Wydział Nauk o Zdrowiu (plan)

2016/2017

Ramowe Programy i Plany studiów dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017:

- Wydział Lekarski I (program i plan)

- Wydział Lekarski II (program i plan)

- Wydział Farmaceutyczny (program i plan)

- Wydział Nauk o Zdrowiu (program i plan)

2015/2016

Ramowe Programy i Plany studiów dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016:

- Wydział Lekarski I (program i plan)

- Wydział Lekarski II (program i plan)

- Wydział Farmaceutyczny (program i plan)

- Wydział Nauk o Zdrowiu (program i plan)