Program studiów doktoranckich

Komunikat nr 10/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie harmonogramu realizacji zajęć na studiach doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022

Harmonogram realizacji zajęć na studiach doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 – załącznik do Komunikatu (harmonogram)


» Komunikat nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu –  Komunikat

Harmonogram realizacji zajęć na studiach doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021 – załącznik do Komunikatu (harmonogram)

PLAN ZAJĘĆ - 3 rok studiów doktoranckich

Uwaga! Ważna informacja!
natąpiła zmiana terminu zajęć z Prawa medycznego

Wykład, który miał się odbyć w dniu 16 grudnia 2020r. (środa - godz. 13:00-15:30)
został przeniesiony na dzień 10 lutego 2021r. (środa - godz. 13:00-15:30)


FAKULTETY NA STUDIACH DOKTORANCKICH 2020-2021

Zapisy on-line na zajęcia fakultatywne dla uczestników studiów doktoranckich zostały uruchomione 12 października 2020r.

Zrealizowanie zajęć fakultatywnych, zgodnie z programem studiów doktoranckich, jest elementem niezbędnym do zaliczenia roku akademickiego.

Uczestnicy 3 roku studiów doktoranckich zapisują się na 2 fakultety (2 x 1 ECTS), w tym: tylko na jeden z proponowanych fakultetów przygotowujących do pracy badawczej lub badawczo-rozwojowej oraz tylko na jeden z proponowanych fakultetów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Fakultet zostanie utworzony, a zapis będzie skuteczny, gdy na dane zajęcia fakultatywne zapisze się co najmniej 12 osób.

Uprzejmie przypominamy, że należy sprawdzać czy fakultet, na który się Państwo zapisali ma szansę zostać uruchomiony i ew. przepisać się na inne zajęcia.


 Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie planów organizacji pracy Uczelni w roku akademickim 2020/2021 w czasie epidemii COVID-19:

Zarządzenie nr 82/20 Rektora UMP

Zarządzenie nr 90/20 Rektora UMP

Szanowni Państwo,

przed rozpoczęciem zajęć prosimy o zapoznanie się z wytycznymi przedstawionymi w Zarządzeniach Pana Rektora:

Zarządzenie nr 155/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 147/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zawierające wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia i roku akademickiego 2020/2021 - Załącznik

Zarządzenie nr 124/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zawierające wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia i roku akademickiego 2020/2021 - Załącznik

Zarządzenie nr 104/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zawierające wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia i roku akademickiego 2020/2021 - Załącznik


 Harmonogram realizacji zajęć na studiach doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020 - harmonogram ogólny

Szczegółowe harmonogramy zajęć dla uczestników studiów doktoranckich UMP, w roku akademickim 2019/2020 :

Harmonogram realizacji zajęć na studiach doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019 - harmonogram ogólny

Harmonogram realizacji zajęć na studiach doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018 - harmonogram ogólny

2018/2019

Ramowe Programy dla osób rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 

- Wydział Lekarski I (program)

- Wydział Lekarski II (program)

- Wydział Farmaceutyczny (program)

- Wydział Nauk o Zdrowiu (program)

Plan studiów dla osób rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

- Wydział Lekarski I (plan)

- Wydział Lekarski II (plan)

- Wydział Farmaceutyczny (plan)

- Wydział Nauk o Zdrowiu (plan)

2017/2018

Ramowe Programy dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018:

- Wydział Lekarski I (program)

- Wydział Lekarski II (program)

- Wydział Farmaceutyczny (program)

- Wydział Nauk o Zdrowiu (program)

Plan studiów dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018:

- Wydział Lekarski I (plan)

- Wydział Lekarski II (plan)

- Wydział Farmaceutyczny (plan)

- Wydział Nauk o Zdrowiu (plan)

2016/2017

Ramowe Programy i Plany studiów dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017:

- Wydział Lekarski I (program i plan)

- Wydział Lekarski II (program i plan)

- Wydział Farmaceutyczny (program i plan)

- Wydział Nauk o Zdrowiu (program i plan)

2015/2016

Ramowe Programy i Plany studiów dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016:

- Wydział Lekarski I (program i plan)

- Wydział Lekarski II (program i plan)

- Wydział Farmaceutyczny (program i plan)

- Wydział Nauk o Zdrowiu (program i plan)