Stypendia na studiach doktoranckich

STYPENIUM DOKTORANCKIE

 

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

- stypendium socjalne,

- stypendium dla osób niepełnosprawnych,

- stypendium rektora,

- zapomoga.

 

STYPENDIA MINISTRA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od roku 2019 uczestnicy studiów doktoranckich mają możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra dla wybitnych Młodych Naukowców.

Wymogi dotyczące osiągnieć, szczegółowy tryb postępowania oraz wzór wniosku ujęte zostały w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z treścią ROZPORZĄDZENIA.

Informacje dotyczące stypendium na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow