akty prawne i przepisy szkoły doktorskiej

Zgodnie z zapisami Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
1. W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się promotora, promotorów lub promotora pomocniczego.
2. Osobą proponowaną do pełnienia funkcji promotora powinien być nauczyciel akademicki wskazany w dokumentacji rekrutacyjnej do szkoły doktorskiej.
3. Decyzję w sprawie wyznaczenia promotora, promotorów lub promotora pomocniczego podejmuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej.

W roku akademickim 2020/2021 wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 30 listopada 2020r.

Wniosek o wyznaczenie promotora

Uchwała nr 323/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 21 października 2020 roku w sprawie określenia Zasad postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Zasady wyznaczające standardy postępowania doktoranta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Kodeks Etyki Doktoranta UMP

Komunikat nr 9/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 października 2020r. w sprawie określenia sposobu usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach uczestników szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

» Komunikat 9/2020

Regulamin szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązujący od 1 października 2020r.:

» Uchwała nr 58/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Regulamin szkoły doktorskiej UMP – załącznik do Uchwały

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

Regulamin szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązujący od 1 października 2019r.:

» Uchwała nr 91/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Regulamin szkoły doktorskiej UMP – załącznik do Uchwały 

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

Utworzenie szkoły doktorskiej, jako formy kształcenia na Uniwersytecie Medycznymim. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

» Zarządzenie nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie