Program kształcenia w szkole doktorskiej

UWAGA! podane w planach sale wykładowe mogą zostać zmienione! 

DOKTORANCI, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE W 2023/2024

2023/2024 - I rok kształcenia

PLAN ZAJĘĆ - 1 rok szkoły doktorskiej - grupa polskojęzyczna (2023/2024)

PLAN ZAJĘĆ - 1 rok szkoły doktorskiej - grupa anglojęzyczna (2023/2024)


2024/2025 - II rok kształcenia
2025/2026 - III rok kształcenia
2026/2027 - IV rok kształcenia
PROGRAM

Program kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązujący doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2023/2024:

» Uchwała nr 8/2023 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Program kształcenia w szkole doktorskiej UMP od 2023 załącznik do Uchwały  wersja ENG

załącznik - oświadczenie do zaliczenia 3 roku

HARMONOGRAMY

Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024:

» Komunikat nr 7/2023 Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie szczegółowych harmonogramów zajęć w szkole doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 wersja ENG

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2023/2024 (1 rok szkoły doktorskiej - grupa polskojęzyczna) – Załącznik 1 do Komunikatu

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2023/2024 (1 rok szkoły doktorskiej - grupa anglojęzyczna) – Załącznik 1A do Komunikatu

 

» Lista zajęć fakultatywnych w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024 (grupa polskojęzyczna) – Załącznik 5 do Komunikatu

» Lista zajęć fakultatywnych w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024 (grupa anglojęzyczna) – Załącznik 6 do Komunikatu

Zapisy on-line na zajęcia fakultatywne dla uczestników szkoły doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 zostaną uruchomione:

dla uczestników Szkoły Doktorskiej (PL) 23 października 2023r.

dla uczestników Doctoral School (EN) 2 października 2023r.


 Szkolenie BHP - obowiązkowy kurs

Szkolenie BHP dla doktorantów polskojęzycznych oraz anglojęzycznych rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej w roku akademickim 2023/2024

Kurs BHP będzie dostępny na Platformie SOLAT (OpenOlat) w następujących terminach:

grupa polskojęzyczna:

1 termin: 02.10.2023 - 12.01.2024

2 termin: 01.03.2024 - 07.07.2024

grupa anglojęzyczna:

1 termin: 18.09.2023 - 12.01.2024

2 termin: 01.03.2024 - 07.07.2024

 

Przypominamy, że warunki zaliczenia roku muszą zostać spełnione do 30 czerwca.

 


 

DOKTORANCI, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE W 2022/2023

 
2022/2023 - I rok kształcenia

PLAN ZAJĘĆ - 1 rok szkoły doktorskiej - grupa polskojęzyczna

PLAN ZAJĘĆ - 1 rok szkoły doktorskiej - grupa anglojęzyczna

2023/2024 - II rok kształcenia

PLAN ZAJĘĆ - 2 rok szkoły doktorskiej - grupa polskojęzyczna (2023/2024)

PLAN ZAJĘĆ - 2 rok szkoły doktorskiej - grupa anglojęzyczna (2023/2024)


2024/2025 - III rok kształcenia
2025/2026 - IV rok kształcenia
PROGRAM

Program kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązujący doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2022/2023:

» Uchwała nr 12/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Program kształcenia w szkole doktorskiej UMP od 2022 – załącznik do Uchwały  wersja ENG

HARMONOGRAMY

Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024:

» Komunikat nr 7/2023 Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie szczegółowych harmonogramów zajęć w szkole doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 wersja ENG

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2023/2024 (2 rok szkoły doktorskiej - grupa polskojęzyczna) – Załącznik 2 do Komunikatu

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2023/2024 (2 rok szkoły doktorskiej - grupa anglojęzyczna) – Załącznik 2A do Komunikatu

 

» Lista zajęć fakultatywnych w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024 (grupa polskojęzyczna) – Załącznik 5 do Komunikatu

» Lista zajęć fakultatywnych w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024 (grupa anglojęzyczna) – Załącznik 6 do Komunikatu

Zapisy on-line na zajęcia fakultatywne dla uczestników szkoły doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 zostaną uruchomione:

dla uczestników Szkoły Doktorskiej (PL) 23 października 2023r.

dla uczestników Doctoral School (EN) 3 października 2023r.


 Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023:

» Komunikat nr 12/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie szczegółowych harmonogramów zajęć w szkole doktorskiej w roku akademickim 2022/2023 wersja ENG

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2022/2023 (1 rok szkoły doktorskiej - grupa polskojęzyczna) – Załącznik 1 do Komunikatu

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2022/2023 (1 rok szkoły doktorskiej - grupa anglojęzyczna) – Załącznik 1A do Komunikatu

» Lista zajęć fakultatywnych w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 (grupa polskojęzyczna) – Załącznik 5PL do Komunikatu

» Lista zajęć fakultatywnych w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 (grupa anglojęzyczna) – Załącznik 5EN do Komunikatu

 Zapisy on-line na zajęcia fakultatywne dla uczestników szkoły doktorskiej w roku akademickim 2022/2023 zostaną uruchomione 24 października 2022r. 

 DOKTORANCI, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE W 2021/2022

 
2021/2022 - I rok kształcenia

PLAN ZAJĘĆ - 1 rok szkoły doktorskiej - grupa polskojęzyczna

PLAN ZAJĘĆ - 1 rok szkoły doktorskiej - grupa anglojęzyczna

2022/2023 - II rok kształcenia

PLAN ZAJĘĆ - 2 rok szkoły doktorskiej - grupa polskojęzyczna (2022/2023)

PLAN ZAJĘĆ - 2 rok szkoły doktorskiej - grupa anglojęzyczna (2022/2023)

2023/2024 - III rok kształcenia

PLAN ZAJĘĆ - 3 rok szkoły doktorskiej - grupa polskojęzyczna (2023/2024)

PLAN ZAJĘĆ - 3 rok szkoły doktorskiej - grupa anglojęzyczna (2023/2024)


2024/2025 - IV rok kształcenia

PROGRAM

Program kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązujący doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2021/2022:

» Uchwała nr 53/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Program kształcenia w szkole doktorskiej UMP od 2021załącznik do Uchwały  wersja ENG

HARMONOGRAMY

Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024:

» Komunikat nr 7/2023 Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie szczegółowych harmonogramów zajęć w szkole doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 wersja ENG

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2023/2024 (3 rok szkoły doktorskiej - grupa polskojęzyczna) – Załącznik 3 do Komunikatu

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2023/2024 (3 rok szkoły doktorskiej - grupa anglojęzyczna) – Załącznik 3A do Komunikatu

 

» Lista zajęć fakultatywnych w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024 (grupa polskojęzyczna) – Załącznik 5 do Komunikatu

» Lista zajęć fakultatywnych w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024 (grupa anglojęzyczna) – Załącznik 6 do Komunikatu

Zapisy on-line na zajęcia fakultatywne dla uczestników szkoły doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 zostaną uruchomione:

dla uczestników Szkoły Doktorskiej (PL) 23 października 2023r.

dla uczestników Doctoral School (EN) 3 października 2023r.


 Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023:

» Komunikat nr 12/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie szczegółowych harmonogramów zajęć w szkole doktorskiej w roku akademickim 2022/2023 wersja ENG

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2022/2023 (2 rok szkoły doktorskiej - grupa polskojęzyczna) – Załącznik 2 do Komunikatu

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2022/2023 (2 rok szkoły doktorskiej - grupa anglojęzyczna) – Załącznik 2A do Komunikatu

» Lista zajęć fakultatywnych w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 (grupa polskojęzyczna) – Załącznik 5PL do Komunikatu

» Lista zajęć fakultatywnych w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 (grupa anglojęzyczna) – Załącznik 5EN do Komunikatu

 Zapisy on-line na zajęcia fakultatywne dla uczestników szkoły doktorskiej w roku akademickim 2022/2023 zostaną uruchomione 24 października 2022r


Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022:

» Komunikat nr 9/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie szczegółowych harmonogramów zajęć w szkole doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2021/2022 (1 rok szkoły doktorskiej - grupa polskojęzyczna) – Załącznik 1 do Komunikatu

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2021/2022 (1 rok szkoły doktorskiej - grupa anglojęzyczna) – Załącznik 1a do Komunikatu

» Lista zajęć fakultatywnych w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 (grupa polskojęzyczna) – Załącznik 4 do Komunikatu

» Lista zajęć fakultatywnych w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 (grupa anglojęzyczna) – Załącznik 4a do Komunikatu

DOKTORANCI, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE W 2020/2021 

2020/2021 - I rok kształcenia

PLAN ZAJĘĆ - 1 rok szkoły doktorskiej (2020/2021)


2021/2022 - II rok kształcenia

PLAN ZAJĘĆ - 2 rok szkoły doktorskiej (2021/2022)


2022/2023 - III rok kształcenia

PLAN ZAJĘĆ - 3 rok szkoły doktorskiej (2022/2023)


2023/2024 - IV rok kształcenia
PROGRAM

Program kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązujący doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2020/2021:

Zmiana uchwały nr 57/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązujący doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2020/2021

» Uchwała nr 263/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała
» Program kształcenia w szkole doktorskiej UMP od 2020 po zmianie – załącznik do Uchwały wersja ENG

 

» Uchwała nr 57/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Program kształcenia w szkole doktorskiej UMP od 2020 – załącznik do Uchwały

HARMONOGRAMY

Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024:

» Komunikat nr 7/2023 Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie szczegółowych harmonogramów zajęć w szkole doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 wersja ENG

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2023/2024 (4 rok szkoły doktorskiej - grupa polskojęzyczna) – Załącznik 4 do Komunikatu


 Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023:

» Komunikat nr 12/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie szczegółowych harmonogramów zajęć w szkole doktorskiej w roku akademickim 2022/2023

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2022/2023 (3 rok szkoły doktorskiej) – Załącznik 3 do Komunikatu

» Lista zajęć fakultatywnych w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023  – Załącznik 5PL do Komunikatu

 Zapisy on-line na zajęcia fakultatywne dla uczestników szkoły doktorskiej w roku akademickim 2022/2023 zostaną uruchomione 24 października 2022r. 


 Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022:

» Komunikat nr 9/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie szczegółowych harmonogramów zajęć w szkole doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2021/2022 (2 rok szkoły doktorskiej) – Załącznik 2 do Komunikatu

» Lista zajęć fakultatywnych w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 – Załącznik 4 do Komunikatu


 Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021:

» Komunikat nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Komunikat

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2020/2021 (1 rok szkoły doktorskiej) – Załącznik 1 do Komunikatu


DOKTORANCI, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE W 2019/2020 

 

2019/2020 - I rok kształcenia

PLAN ZAJĘĆ - 1 rok szkoły doktorskiej (2019/2020)


2020/2021 - II rok kształcenia

PLAN ZAJĘĆ - 2 rok szkoły doktorskiej (2020/2021)


2021/2022 - III rok kształcenia

PLAN ZAJĘĆ - 3 rok szkoły doktorskiej (2021/2022)


2022/2023 - IV rok kształcenia

PROGRAM

Program kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązujący doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2019/2020:

Zmiana uchwały nr 61/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Uchwała nr 262/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Program kształcenia w szkole doktorskiej UMP od 2019 po zmianie – załącznik do Uchwały

» Uchwała nr 61/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Program kształcenia w szkole doktorskiej UMP od 2019 – załącznik do Uchwały

HARMONOGRAMY

Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023:

» Komunikat nr 12/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie szczegółowych harmonogramów zajęć w szkole doktorskiej w roku akademickim 2022/2023

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2022/2023 (4 rok szkoły doktorskiej) – Załącznik 4 do Komunikatu


Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022:

» Komunikat nr 9/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie szczegółowych harmonogramów zajęć w szkole doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2021/2022 (3 rok szkoły doktorskiej) – Załącznik 3 do Komunikatu

» Lista zajęć fakultatywnych w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 – Załącznik 4 do Komunikatu


Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021:

» Komunikat nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Komunikat

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2020/2021 (2 rok szkoły doktorskiej) – Załącznik 2 do Komunikatu


Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020:

» Komunikat nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Komunikat

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2019/2020 (1 rok szkoły doktorskiej) – załącznik do Komunikatu

FAKULTETY

FAKULTETY W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Zapisy on-line na zajęcia fakultatywne dla uczestników szkoły doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 zostaną uruchomione:

dla uczestników Szkoły Doktorskiej (PL) 23 października 2023r.

dla uczestników Doctoral School (EN) 3 października 2023r.

Zrealizowanie zajęć fakultatywnych, zgodnie z programem kształcenia w Szkole Doktorskiej UMP, jest elementem niezbędnym do zaliczenia roku akademickiego.

Dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku 2023/2024

Doktoranci 1 roku szkoły doktorskiej mają obowiązek zrealizowania minimum 15 godzin zajęć fakultatywnych.

Doktoranci 2 roku szkoły doktorskiej mają obowiązek zrealizowania minimum 15 godzin zajęć fakultatywnych.

Doktoranci 3 roku szkoły doktorskiej mają obowiązek zrealizowania minimum 15 godzin zajęć fakultatywnych.

W tym co najmniej jedne zajęcia w języku angielskim w toku kształcenia

Na 4 roku Szkoły Doktorskiej nie ma zajęć fakultatywnych.

 

Dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku 2022/2023

Doktoranci 1 roku szkoły doktorskiej mają obowiązek zrealizowania minimum 15 godzin zajęć fakultatywnych.

Doktoranci 2 roku szkoły doktorskiej mają obowiązek zrealizowania minimum 15 godzin zajęć fakultatywnych.

Doktoranci 3 roku szkoły doktorskiej mają obowiązek zrealizowania minimum 15 godzin zajęć fakultatywnych.

W tym co najmniej jedne zajęcia w języku angielskim w toku kształcenia

Na 4 roku Szkoły Doktorskiej nie ma zajęć fakultatywnych.

 

Dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku 2021/2022

Doktoranci 1 roku szkoły doktorskiej mają obowiązek zrealizowania minimum 15 godzin zajęć fakultatywnych.

Doktoranci 2 roku szkoły doktorskiej mają obowiązek zrealizowania minimum 15 godzin zajęć fakultatywnych.

Doktoranci 3 roku szkoły doktorskiej mają obowiązek zrealizowania minimum 15 godzin zajęć fakultatywnych.

W tym co najmniej jedne zajęcia w języku angielskim w toku kształcenia

Na 4 roku Szkoły Doktorskiej nie ma zajęć fakultatywnych.

 

Dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku 2020/2021

 

Na 4 roku Szkoły Doktorskiej nie ma zajęć fakultatywnych.

 

Fakultet zostanie utworzony, a zapis będzie skuteczny, gdy na dane zajęcia fakultatywne zapisze się co najmniej 12 osób.

Uprzejmie przypominamy, że należy sprawdzać czy fakultet, na który się Państwo zapisali ma szansę zostać uruchomiony i ew. przepisać się na inne zajęcia.

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Organizacja roku akademickiego 2023/2024 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 70/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

Organizacja roku akademickiego 2022/2023 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 79/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

 

ZARZĄDZENIA REKTORA UMP

Szanowni Państwo,

przed rozpoczęciem zajęć prosimy o zapoznanie się z wytycznymi przedstawionymi w Zarządzeniach Pana Rektora:

 

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2022/2023 

Zarządzenie Nr 114/22 Rektora UMP - załącznik

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w czasie epidemii COVID-19:

Zarządzenie Nr 78/22 Rektora UMP - załącznik

Zarządzenie Nr 69/22 Rektora UMP - załącznik

Zarządzenie Nr 45/22 Rektora UMP - załącznik

Zarządzenie Nr 31/22 Rektora UMP - załącznik

Zarządzenie Nr 30/22 Rektora UMP

Zarządzenie Nr 20/22 Rektora UMP

Zarządzenie Nr 9/22 Rektora UMP - załącznik

Zarządzenie Nr 2/22 Rektora UMP - załącznik

Zarządzenie Nr 149/21 Rektora UMP - załącznik

Zarządzenie Nr 138/21 Rektora UMP - załącznik

Zarządzenie Nr 134/21 Rektora UMP

Zarządzenie Nr 111/21 Rektora UMP

Zarządzenie Nr 101/21 Rektora UMP

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie planów organizacji pracy Uczelni w roku akademickim 2020/2021 w czasie epidemii COVID-19:

Zarządzenie nr 82/20 Rektora UMP

Zarządzenie nr 90/20 Rektora UMP

 

Zarządzenie nr 155/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 147/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zawierające wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia i roku akademickiego 2020/2021 - Załącznik

Zarządzenie nr 124/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zawierające wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia i roku akademickiego 2020/2021 - Załącznik

Zarządzenie nr 104/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zawierające wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia i roku akademickiego 2020/2021 - Załącznik