Program kształcenia w szkole doktorskiej

2020/2021

Program kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązujący doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2020/2021:

» Uchwała nr 57/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Program kształcenia w szkole doktorskiej UMP od 2020 – załącznik do Uchwały

Zmiana uchwały nr 57/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązujący doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2020/2021

» Uchwała nr 263/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Program kształcenia w szkole doktorskiej UMP od 2020 po zmianie – załącznik do Uchwały

Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021:

» Komunikat nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Komunikat

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2020/2021 (1 rok szkoły doktorskiej) Załącznik 1 do Komunikatu

PLAN ZAJĘĆ - 1 rok szkoły doktorskiej

Uwaga! Ważna informacja!
natąpiła zmiana terminu zajęć z Metodologii badań naukowych – dwa pierwsze wykłady.

Wykład, który miał się odbyć w dniu 01 grudnia 2020r. (wtorek - godz. 11:00-13:30)
został przeniesiony na dzień 05 stycznia 2021r. (wtorek - godz. 15:00-17:30)
Wykład, który miał się odbyć w dniu 03 grudnia 2020r. (czwartek - godz. 11:00-13:30)
został przeniesiony na dzień 07 stycznia 2021r. (czwartek - godz. 15:00-17:30)

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z BIOSTATYSTYKI dla uczestników 1 roku Szkoły Doktorskiej odbędą się w formie online, a nie jak wcześniej zaplanowano w formie tradycyjnej (kontaktowej).

Uwaga! Ważna informacja!
zajęcia dla uczestników 1 roku szkoły doktorskiej Podstawy informacji naukowej nie odbędą się w zaplanowanym wcześniej terminie – LISTOPAD 2020.

O nowym terminie zajęć zostaniecie Państwo poinformowani.


» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2020/2021 (2 rok szkoły doktorskiej)Załącznik 2 do Komunikatu

PLAN ZAJĘĆ - 2 rok szkoły doktorskiej


FAKULTETY W SZKOLE DOKTORSKIEJ 2020-2021

Zapisy on-line na zajęcia fakultatywne dla uczestników szkoły doktorskiej zostały uruchomione 12 października 2020r.

Zrealizowanie zajęć fakultatywnych, zgodnie z programem kształcenia w Szkole Doktorskiej UMP, jest elementem niezbędnym do zaliczenia roku akademickiego.

Doktoranci 1 roku szkoły doktorskiej mają obowiązek zrealizowania minimum 15 godzin zajęć fakultatywnych.

Doktoranci 2 roku szkoły doktorskiej mają obowiązek zrealizowania minimum 30 godzin zajęć fakultatywnych.

Fakultet zostanie utworzony, a zapis będzie skuteczny, gdy na dane zajęcia fakultatywne zapisze się co najmniej 12 osób.

Uprzejmie przypominamy, że należy sprawdzać czy fakultet, na który się Państwo zapisali ma szansę zostać uruchomiony i ew. przepisać się na inne zajęcia.


Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie planów organizacji pracy Uczelni w roku akademickim 2020/2021 w czasie epidemii COVID-19:

Zarządzenie nr 82/20 Rektora UMP

Zarządzenie nr 90/20 Rektora UMP

Szanowni Państwo,

przed rozpoczęciem zajęć prosimy o zapoznanie się z wytycznymi przedstawionymi w Zarządzeniach Pana Rektora:

Zarządzenie nr 124/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zawierające wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia i roku akademickiego 2020/2021 - Załącznik

Zarządzenie nr 104/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zawierające wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia i roku akademickiego 2020/2021 - Załącznik


 Organizacja roku akademickiego 2020/2021 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

2019/2020

Program kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020:

» Uchwała nr 61/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Program kształcenia w szkole doktorskiej UMP od 2019 – załącznik do Uchwały

Zmiana uchwały nr 61/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Uchwała nr 262/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Program kształcenia w szkole doktorskiej UMP od 2019 po zmianie – załącznik do Uchwały

Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020:

» Komunikat nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Komunikat

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2019/2020załącznik do Komunikatu

» Plan zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2019/2020Plan zajęć

Do dnia 30 września 2020 r. kształcenie prowadzone będzie w formie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.

 


 Organizacja roku akademickiego 2019/2020 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie