Program kształcenia w szkole doktorskiej

 

2021/2022

Uwaga: od dnia 23 listopada 2021r. do końca semestru zimowego, tj. do dnia 13 lutego 2022 r., wszystkie zaplanowane zajęcia obowiązkowe i fakultatywne w Szkole Doktorskiej będą odbywały się w formie zdalnej (wykłady, seminaria, ćwiczenia)

Komunikat nr 17/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2021 r.

2021/2022 - I rok kształcenia

PLAN ZAJĘĆ - 1 rok szkoły doktorskiej - grupa polskojęzyczna

Uwaga: w dniach 14.12.2021 r. (wtorek/ 13:00-15:30), 16.12.2021 r. (czwartek/ 13:00-15:30) oraz 21.12.2021 r. (wtorek/ 13:00- 14:30) wykłady z „Metodologii badań naukowych” nie odbędą się.

PLAN ZAJĘĆ - 1 rok szkoły doktorskiej - grupa anglojęzyczna


2022/2023 - II rok kształcenia
2023/2024 - III rok kształcenia
2024/2025 - IV rok kształcenia
PROGRAM

Program kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązujący doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2021/2022:

» Uchwała nr 53/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Program kształcenia w szkole doktorskiej UMP od 2021załącznik do Uchwały  wersja ENG

HARMONOGRAMY

Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022:

» Komunikat nr 9/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie szczegółowych harmonogramów zajęć w szkole doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2021/2022 (1 rok szkoły doktorskiej - grupa polskojęzyczna)Załącznik 1 do Komunikatu

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2021/2022 (1 rok szkoły doktorskiej - grupa anglojęzyczna)Załącznik 1a do Komunikatu

 

» Lista zajęć fakultatywnych w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 (grupa polskojęzyczna)Załącznik 4 do Komunikatu

» Lista zajęć fakultatywnych w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 (grupa anglojęzyczna)Załącznik 4a do Komunikatu

 


 

Szkolenie BHP - obowiązkowy kurs

Szkolenie BHP dla doktorantów polskojęzycznych oraz anglojęzycznych rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

 Kurs BHP będzie dostępny na Platformie SOLAT (OpenOlat) w terminie od 01.10.2021r. (piątek) od godziny 8:00 do dnia 30.11.2021r. (wtorek) do godziny 23:59.

 


 

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2021/2022 (2 rok szkoły doktorskiej) – Załącznik 2 do Komunikatu

PLAN ZAJĘĆ - 2 rok szkoły doktorskiej (2021/2022)

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2021/2022 (3 rok szkoły doktorskiej) – Załącznik 3 do Komunikatu

PLAN ZAJĘĆ - 3 rok szkoły doktorskiej (2021/2022)

 

2020/2021 

2020/2021 - I rok kształcenia

PLAN ZAJĘĆ - 1 rok szkoły doktorskiej (2020/2021)


2021/2022 - II rok kształcenia

PLAN ZAJĘĆ - 2 rok szkoły doktorskiej (2021/2022)


2022/2023 - III rok kształcenia
2023/2024 - IV rok kształcenia
PROGRAM

Program kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązujący doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2020/2021:

Zmiana uchwały nr 57/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązujący doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2020/2021

» Uchwała nr 263/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała
» Program kształcenia w szkole doktorskiej UMP od 2020 po zmianie – załącznik do Uchwały wersja ENG

 

» Uchwała nr 57/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Program kształcenia w szkole doktorskiej UMP od 2020 – załącznik do Uchwały

 

HARMONOGRAMY

 

Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022:

» Komunikat nr 9/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie szczegółowych harmonogramów zajęć w szkole doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2021/2022 (2 rok szkoły doktorskiej) – Załącznik 2 do Komunikatu

» Lista zajęć fakultatywnych w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 – Załącznik 4 do Komunikatu


 

Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021:

» Komunikat nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Komunikat

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2020/2021 (1 rok szkoły doktorskiej) – Załącznik 1 do Komunikatu

 


2019/2020 

 

2019/2020 - I rok kształcenia

PLAN ZAJĘĆ - 1 rok szkoły doktorskiej (2019/2020)


2020/2021 - II rok kształcenia

PLAN ZAJĘĆ - 2 rok szkoły doktorskiej (2020/2021)


2021/2022 - III rok kształcenia

PLAN ZAJĘĆ - 3 rok szkoły doktorskiej (2021/2022)


2022/2023 - IV rok kształcenia

PROGRAM

Program kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązujący doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2019/2020:

Zmiana uchwały nr 61/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Uchwała nr 262/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Program kształcenia w szkole doktorskiej UMP od 2019 po zmianie – załącznik do Uchwały

» Uchwała nr 61/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Program kształcenia w szkole doktorskiej UMP od 2019 – załącznik do Uchwały

HARMONOGRAMY

Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022:

» Komunikat nr 9/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie szczegółowych harmonogramów zajęć w szkole doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2021/2022 (3 rok szkoły doktorskiej) – Załącznik 3 do Komunikatu

» Lista zajęć fakultatywnych w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 – Załącznik 4 do Komunikatu


Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021:

» Komunikat nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Komunikat

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2020/2021 (2 rok szkoły doktorskiej) – Załącznik 2 do Komunikatu

 


Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020:

» Komunikat nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Komunikat

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2019/2020 (1 rok szkoły doktorskiej) – załącznik do Komunikatu

FAKULTETY

FAKULTETY W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Zapisy on-line na zajęcia fakultatywne dla uczestników szkoły doktorskiej w roku akademickim 2021/2022 zostały uruchomione 11 października 2021r. 

Zrealizowanie zajęć fakultatywnych, zgodnie z programem kształcenia w Szkole Doktorskiej UMP, jest elementem niezbędnym do zaliczenia roku akademickiego.

Dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku 2021/2022

Doktoranci 1 roku szkoły doktorskiej mają obowiązek zrealizowania minimum 15 godzin zajęć fakultatywnych.

Doktoranci 2 roku szkoły doktorskiej mają obowiązek zrealizowania minimum 15 godzin zajęć fakultatywnych.

Doktoranci 3 roku szkoły doktorskiej mają obowiązek zrealizowania minimum 15 godzin zajęć fakultatywnych.

W tym co najmniej jedne zajęcia w języku angielskim w toku kształcenia

Na 4 roku Szkoły Doktorskiej nie ma zajęć fakultatywnych.

 

Dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w latach 2019/2020 i 2020/2021

Doktoranci 1 roku szkoły doktorskiej mają obowiązek zrealizowania minimum 15 godzin zajęć fakultatywnych.

Doktoranci 2 roku szkoły doktorskiej mają obowiązek zrealizowania minimum 30 godzin zajęć fakultatywnych.

Doktoranci 3 roku szkoły doktorskiej mają obowiązek zrealizowania minimum 30 godzin zajęć fakultatywnych.

Na 4 roku Szkoły Doktorskiej nie ma zajęć fakultatywnych.

 

Fakultet zostanie utworzony, a zapis będzie skuteczny, gdy na dane zajęcia fakultatywne zapisze się co najmniej 12 osób.

Uprzejmie przypominamy, że należy sprawdzać czy fakultet, na który się Państwo zapisali ma szansę zostać uruchomiony i ew. przepisać się na inne zajęcia.

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

 

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

 

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

 

ZARZĄDZENIA REKTORA UMP

Szanowni Państwo,

przed rozpoczęciem zajęć prosimy o zapoznanie się z wytycznymi przedstawionymi w Zarządzeniach Pana Rektora:

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w czasie epidemii COVID-19:

Zarządzenie Nr 149/21 Rektora UMP - załącznik

Zarządzenie Nr 138/21 Rektora UMP - załącznik

Zarządzenie Nr 134/21 Rektora UMP

Zarządzenie Nr 111/21 Rektora UMP

Zarządzenie Nr 101/21 Rektora UMP

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie planów organizacji pracy Uczelni w roku akademickim 2020/2021 w czasie epidemii COVID-19:

Zarządzenie nr 82/20 Rektora UMP

Zarządzenie nr 90/20 Rektora UMP

 

Zarządzenie nr 155/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 147/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zawierające wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia i roku akademickiego 2020/2021 - Załącznik

Zarządzenie nr 124/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zawierające wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia i roku akademickiego 2020/2021 - Załącznik

Zarządzenie nr 104/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zawierające wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia i roku akademickiego 2020/2021 - Załącznik