Szkoła Doktorska

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich.

Zarządzeniem nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2019r. w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu utworzona została szkoła doktorska, stanowiąca zorganizowaną formę kształcenia doktorantów.

Szkoła Doktorska UMP kształci doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych:

- nauki farmaceutyczne,

- nauki medyczne,

- nauki o zdrowiu.

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej:

- rozpoczyna się corocznie z dniem 1 października,

- przygotowuje do uzyskania stopnia doktora,

- odbywa się w trybie stacjonarnym,

- trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

 

 

 Więcej informacji na temat reformy w zakresie szkół doktorskich znajdą Państwo na stronie Konstytucji dla Nauki: 
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania