Biuletyn Szkoły Doktorskiej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do lektury Biuletynu Szkoły Doktorskiej

nr 14 - styczeń 2023 | No. 14 - January 2023

nr 13 - październik 2022 | No. 13 - October 2022

nr 12 - lipiec 2022 | No. 12 - July 2022

nr 11 - maj 2022 | No. 11 - May 2022

nr 10 - luty 2022 | No. 10 - February 2022

nr 9 - listopad 2021 | No. 9 - November 2021

nr 8 - lipiec 2021

nr 7 - kwiecień 2021

nr 6 - luty-marzec 2021

nr 5 - styczeń 2021

nr 4 - grudzień 2020

nr 3 - listopad 2020

nr 2 - październik 2020

nr 1 - wrzesień 2020

W biuletynie nr 14

Zgarnij GRANTa bez żyranta!

Przed nami dwie szkoły letnie

Tortury z języka angielskiego

W biuletynie nr 13

Spotkanie z promotorami

Międzyuczelniana Komisja ds. Szkół Doktorskich

Wrześniowa rekrutacja

Uroczyste Ślubowanie

Wycieczka po Morasku ze Szkołą Doktorską

Nagrody dla Doktorantów

W biuletynie nr 12

Zagraniczne staże naszych Doktorantów

„Sukcesem jest podróż, a nie cel”

Rekrutacja 2022/2023