Rekrutacja

Szanowni Kandydaci!

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich.

Zarządzeniem nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2019r. w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu utworzona została szkoła doktorska, stanowiąca zorganizowaną formę kształcenia doktorantów.

Szkoła Doktorska UMP będzie kształciła doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych:

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej:

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w Uchwale nr 56/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie ustalenia Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021.

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021:

Etapy postępowania rekrutacyjnego:

Kandydat jest zobowiązany do postępowania zgodnego z Warunkami i trybem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 oraz przestrzegania terminów określonych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

Limit przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 (1 NABÓR):

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 (1 NABÓR):

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2020/2021 (1 nabór)

Lista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2020/2021 (1 nabór)

Zwiększenie imitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 (1 NABÓR):

Listy sób zakwalifikowanych do przyjęcia  po zakończeniu postępowania odwoławczego - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2020/2021 (1 nabór) – zwiększenie limitu

Listy sób niezakwalifikowanych do przyjęcia po zakończeniu postępowania odwoławczego - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2020/2021 (1 nabór) – zwiększenie limitu

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 w naborze dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidującego udział doktorantów (zgodnie z § 4 ust. 4 Warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021). (2 NABÓR - PROJEKT)

Komunikat nr 6 Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej UMP (nabór PROJEKT)

Limit przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 (2 NABÓR - PROJEKT):

 Wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 (2 NABÓR - PROJEKT):

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2020/2021 (2 nabór-projekt)

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 w naborze dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidującego udział doktorantów (zgodnie z § 4 ust. 4 Warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021). (3 NABÓR - PROJEKT)

Komunikat nr 10 Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej UMP (3 nabór PROJEKT)

 Limit przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 (3 NABÓR - PROJEKT):

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 (2 NABÓR - PROJEKT):

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2020/2021 (3 nabór-projekt)

 

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązujący doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2020/2021:

Zmiana uchwały nr 57/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązujący doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2020/2021:

 

Regulamin szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

 

Więcej informacji na temat reformy w zakresie szkół doktorskich znajdą Państwo na stronie Konstytucji dla Nauki: 
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania

 

Biuro Szkoły Doktorskiej

Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel.: 61 854-73-88

mgr Anna Nowak
e-mail: annanowak@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Brożek
e-mail: brozek@ump.edu.pl