Rekrutacja

Szanowni Kandydaci!

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich.

Zarządzeniem nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2019r. w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu utworzona została szkoła doktorska, stanowiąca zorganizowaną formę kształcenia doktorantów.

Szkoła Doktorska UMP kształci doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych: nauki farmaceutycznenauki medycznenauki o zdrowiu

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej: 1) przygotowuje do uzyskania stopnia doktora, 2) odbywa się w trybie stacjonarnym, 3) trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.


Etapy postępowania rekrutacyjnego:

1 przygotowanie niezbędnej dokumentacji,

2rejestracja on-line PL 

(wyłącznie dla kandydatów do grupy polskojęzycznej)

☞ rejestracja on-line EN

(wyłącznie dla kandydatów do grupy anglojęzycznej)

3 złożenie kompletu dokumentów w Biurze Szkoły Doktorskiej,

4 przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie.


REKRUTACJA 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w Uchwale nr 36/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie ustalenia Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022.

 

UWAGA (dotyczy rekrutacji do programu anglojęzycznego !
Poza promotorem z UMP konieczne jest powołanie drugiego promotora z zagranicy.
Nie ma możliwości powołania promotora pomocniczego.
(Jest to związane z regulacjami projektu STER-NAWA.)
To ograniczenie nie dotyczy rekrutacji do programu polskojęzycznego.

STEP BY STEP FOR ADMITTING PROCEDURE
Supplementary recruitment 2021/2022
http://doctoralschool.ump.edu.pl/recruitment-2021-2022

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022:

Przewodnik DLA KANDYDATA do Szkoły Doktorskiej 2021/2022

Kandydat jest zobowiązany do postępowania zgodnego z Warunkami i trybem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 oraz przestrzegania terminów określonych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

♦ Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie określenia Zasad postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - wybór dyscypliny w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora na UMP.

LIMIT PRZYJĘĆ

Zarządzenie nr 112/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 10 września 2021 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2021/2022 (nabór do grupy polskojęzycznej i grupy anglojęzycznej)

Zarządzenie nr 121/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 112/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 10 września 2021 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

LISTA RANKINGOWA - REKRUTACJA (GRUPA ANGLOJĘZYCZNA)

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2021/2022 (nabór-grupa anglojęzyczna)

LISTA RANKINGOWA - REKRUTACJA (GRUPA POLSKOJĘZYCZNA)

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2021/2022 (nabór-grupa polskojęzyczna)

Lista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2021/2022 (nabór-grupa polskojęzyczna)

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY (GRUPA ANGLOJĘZYCZNA)

Szanowni Państwo,
ogłaszamy nabór uzupełniajacy dla kandydatów, którzy będą realizowali kształcenie w szkole doktorskiej wg programu anglojęzycznego.

Komunikat nr 13/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej wersja ENG  

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego - nabór uzupełniający wersja ENG  

LISTA RANKINGOWA - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY (GRUPA ANGLOJĘZYCZNA)

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2021/2022 (nabór-grupa anglojęzyczna)


 

Nabór dla Kandydatów do Szkoły Doktorskiej, którzy zostali wybrani w ramach konkursów do realizacji projektów Uniwersytetu finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidujących udział doktorantów (Doktorat Wdrożeniowy) rozpocznie się w dniu 8 września 2021 r. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji.

Komunikat nr 11/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego - nabór PROJEKTY


Dokumentację rekrutacyjną nalezy złożyć zgodnie z wytycznymi warunków rekrutacji.

 

Doktorat wdrożeniowy

Zgłoszenie do programu prowadzi ☞ Dział Nauki UMP, a od momentu uzyskania finansowania proces dydaktyczny jest realizowany w Szkole Doktorskiej
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-programie-doktorat-wdrozeniowy

 

Doktorat w ramach Grantu

Wszystkich zainteresowanych kandydatów do Szkoły Doktorskiej zapraszamy do zapoznania się z informacjami o konkursie na stanowisko stypendysta-doktorant w grancie Narodowego Centrum Nauki (NCN): ☞ https://www.ump.edu.pl/komunikat/konkurs-na-stanowisko-stypendysta-doktorant-w-grancie-ncn 

 

LIMIT PRZYJĘĆ

Zarządzenie nr 113/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 10 września 2021 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2021/2022 w naborze dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursów do realizacji projektów Uniwersytetu finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidujących udział doktorantów (Doktorat Wdrożeniowy).

 LISTA RANKINGOWA - REKRUTACJA (GRANTY/DOKTORAT WDROŻENIOWY)

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2021/2022 (nabór-projekt)


REKRUTACJA 2020/2021

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021:

 

Nabory dodatkowe

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 w naborze dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidującego udział doktorantów (zgodnie z § 4 ust. 4 Warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021). (6 NABÓR - PROJEKT)


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 w naborze dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidującego udział doktorantów (zgodnie z § 4 ust. 4 Warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021). (5 NABÓR - PROJEKT)


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021 w ramach projektu STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich, związanego ze wsparciem uzyskanym z Agencji NAWA (zgodnie z § 4 ust. 4 Warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021). (4 NABÓR - STER)

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021 w ramach projektu STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich, związanego ze wsparciem uzyskanym z Agencji NAWA - (4 NABÓR - STER) - nabór uzupełniający

Limit przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 (4 NABÓR - STER):


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 w naborze dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidującego udział doktorantów (zgodnie z § 4 ust. 4 Warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021). (3 NABÓR - PROJEKT)

 Limit przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 (3 NABÓR - PROJEKT):

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 (3 NABÓR - PROJEKT):


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 w naborze dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidującego udział doktorantów (zgodnie z § 4 ust. 4 Warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021). (2 NABÓR - PROJEKT)

Limit przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 (2 NABÓR - PROJEKT):

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 (2 NABÓR - PROJEKT):


Nabór podstawowy

Limit przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 (1 NABÓR):

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 (1 NABÓR):

Zwiększenie imitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 (1 NABÓR):


Program kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązujący doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2021/2022:

Regulamin szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązujący od 1 października 2021r.:

Więcej informacji na temat reformy w zakresie szkół doktorskich znajdą Państwo na stronie Konstytucji dla Nauki: 
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania

Skrócony harmonogram rekrutacji uzupełniającej 2021/2022 - grupa anglojęzyczna

22.09.2021 g.00:00 - 04.10.2021 godz. 15:00 CEST
Rejestracja w systemie elektronicznym

23.09.2021-05.10.2021 (08:00-15:00 CEST)
Przyjmowanie wymaganych dokumentów

07-15.10.2021
Rozmowa kwalifikacyjna

do 20.10.2021
Ogłoszenie listy osób przyjętych na I rok kształcenia

01.11.2021
Wpis na listę doktorantów

Zmieniony skrócony harmonogram rekrutacji 2021/2022 - grupa anglojęzyczna

01.09.2021 g.00:00 - 08.09.2021 godz. 15:00 CEST
Rejestracja w systemie elektronicznym

03.09.2021-09.09.2021 (08:00-15:00 CEST)
Przyjmowanie wymaganych dokumentów

13-15.09.2021
Rozmowa kwalifikacyjna

do 30.09.2021
Ogłoszenie listy osób przyjętych na I rok kształcenia

01.10.2021
Wpis na listę doktorantów

Szanowni Kandydaci!

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich.

Zarządzeniem nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2019r. w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu utworzona została szkoła doktorska, stanowiąca zorganizowaną formę kształcenia doktorantów.

Szkoła Doktorska UMP kształci doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych: nauki farmaceutycznenauki medycznenauki o zdrowiu

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej: 1) przygotowuje do uzyskania stopnia doktora, 2) odbywa się w trybie stacjonarnym, 3) trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.


Etapy postępowania rekrutacyjnego:

1 przygotowanie niezbędnej dokumentacji,

2rejestracja on-line PL 

(wyłącznie dla kandydatów do grupy polskojęzycznej)

☞ rejestracja on-line EN

(wyłącznie dla kandydatów do grupy anglojęzycznej)

3 złożenie kompletu dokumentów w Biurze Szkoły Doktorskiej,

4 przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie.


REKRUTACJA 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w Uchwale nr 36/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie ustalenia Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022.

 

UWAGA (dotyczy rekrutacji do programu anglojęzycznego !
Poza promotorem z UMP konieczne jest powołanie drugiego promotora z zagranicy.
Nie ma możliwości powołania promotora pomocniczego.
(Jest to związane z regulacjami projektu STER-NAWA.)
To ograniczenie nie dotyczy rekrutacji do programu polskojęzycznego.

STEP BY STEP FOR ADMITTING PROCEDURE
Supplementary recruitment 2021/2022
http://doctoralschool.ump.edu.pl/recruitment-2021-2022

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022:

Przewodnik DLA KANDYDATA do Szkoły Doktorskiej 2021/2022

Kandydat jest zobowiązany do postępowania zgodnego z Warunkami i trybem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 oraz przestrzegania terminów określonych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

♦ Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie określenia Zasad postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - wybór dyscypliny w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora na UMP.

LIMIT PRZYJĘĆ

Zarządzenie nr 112/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 10 września 2021 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2021/2022 (nabór do grupy polskojęzycznej i grupy anglojęzycznej)

LISTA RANKINGOWA - REKRUTACJA (GRUPA ANGLOJĘZYCZNA)

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2021/2022 (nabór-grupa anglojęzyczna)


 

Nabór dla Kandydatów do Szkoły Doktorskiej, którzy zostali wybrani w ramach konkursów do realizacji projektów Uniwersytetu finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidujących udział doktorantów (Doktorat Wdrożeniowy) rozpocznie się w dniu 8 września 2021 r. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji.

Komunikat nr 11/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego - nabór PROJEKTY


Dokumentację rekrutacyjną nalezy złożyć zgodnie z wytycznymi warunków rekrutacji.

 

Doktorat wdrożeniowy

Zgłoszenie do programu prowadzi ☞ Dział Nauki UMP, a od momentu uzyskania finansowania proces dydaktyczny jest realizowany w Szkole Doktorskiej
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-programie-doktorat-wdrozeniowy

 

Doktorat w ramach Grantu

Wszystkich zainteresowanych kandydatów do Szkoły Doktorskiej zapraszamy do zapoznania się z informacjami o konkursie na stanowisko stypendysta-doktorant w grancie Narodowego Centrum Nauki (NCN): ☞ https://www.ump.edu.pl/komunikat/konkurs-na-stanowisko-stypendysta-doktorant-w-grancie-ncn 

 

LIMIT PRZYJĘĆ

Zarządzenie nr 113/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 10 września 2021 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2021/2022 w naborze dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursów do realizacji projektów Uniwersytetu finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidujących udział doktorantów (Doktorat Wdrożeniowy).

 LISTA RANKINGOWA - REKRUTACJA (GRANTY/DOKTORAT WDROŻENIOWY)

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2021/2022 (nabór-projekt)


REKRUTACJA 2020/2021

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021:

 

Nabory dodatkowe

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 w naborze dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidującego udział doktorantów (zgodnie z § 4 ust. 4 Warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021). (6 NABÓR - PROJEKT)


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 w naborze dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidującego udział doktorantów (zgodnie z § 4 ust. 4 Warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021). (5 NABÓR - PROJEKT)


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021 w ramach projektu STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich, związanego ze wsparciem uzyskanym z Agencji NAWA (zgodnie z § 4 ust. 4 Warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021). (4 NABÓR - STER)

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021 w ramach projektu STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich, związanego ze wsparciem uzyskanym z Agencji NAWA - (4 NABÓR - STER) - nabór uzupełniający

Limit przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 (4 NABÓR - STER):

 • Zarządzenie nr 22/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 8 marca 2021r.
  (w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 w naborze dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przewidującego udział doktorantów zagranicznych)

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 w naborze dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidującego udział doktorantów (zgodnie z § 4 ust. 4 Warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021). (3 NABÓR - PROJEKT)

 Limit przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 (3 NABÓR - PROJEKT):

 • Zarządzenie nr 134/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 4 listopada 2020r.
  (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 101/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 16 września 2020 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w dodatkowym naborze w roku akademickim 2020/2021 dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przewidującego udział doktorantów)

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 (3 NABÓR - PROJEKT):


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 w naborze dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidującego udział doktorantów (zgodnie z § 4 ust. 4 Warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021). (2 NABÓR - PROJEKT)

Limit przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 (2 NABÓR - PROJEKT):

 • Zarządzenie nr 99/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 8 września 2020r.
  (w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach IV edycji programu „Doktorat wdrożeniowy I” finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewidującego udział doktorantów)
 • Zarządzenie nr 101/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 16 września 2020r.
  (w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przewidującego udział doktorantów)

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 (2 NABÓR - PROJEKT):


Nabór podstawowy

Limit przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 (1 NABÓR):

 • Zarządzenie nr 97/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 2 września 2020r.
  (w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021)

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 (1 NABÓR):

Zwiększenie imitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 (1 NABÓR):

 • Zarządzenie nr 126/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 27 października 2020r.
  (w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 97/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 2 września 2020 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021)
 • Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia  po zakończeniu postępowania odwoławczego - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2020/2021 (1 nabór) – zwiększenie limitu
 • Listy osób niezakwalifikowanych do przyjęcia po zakończeniu postępowania odwoławczego - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2020/2021 (1 nabór) – zwiększenie limitu

Program kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązujący doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2021/2022:

 • Uchwała nr 53/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała
 • Program kształcenia w szkole doktorskiej UMP od 2021 – załącznik do Uchwały

Regulamin szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązujący od 1 października 2021r.:

Więcej informacji na temat reformy w zakresie szkół doktorskich znajdą Państwo na stronie Konstytucji dla Nauki: 
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania

Biuro Szkoły Doktorskiej

Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel.: 61 854-73-88

mgr Anna Nowak
e-mail: annanowak@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Brożek
e-mail: brozek@ump.edu.pl