Obowiązki doktoranta

Obowiązki uczestnika studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: