Konkurs grantowy

Granty z dotacji statutowej dla młodych naukowców doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich na rok 2021


W ramach konkursu grantowego złożono 49 wniosków - dziękujemy!!!
Komisja ds. oceny grantów z dotacji statutowej dla młodych naukowców - doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich - na posiedzeniu w dniu 25 marca zakwalifikowała do finansowania 26 wniosków o Duży Grant Badawczy oraz 14 wniosków o Mały Grant Badawczy
Wnioskodawcom gratulujemy!!!


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Władze Szkoły Doktorskiej przygotowały dla Państwa na rok 2021 konkurs na granty badawcze, które finansowane będą z dotacji statutowej dla młodych naukowców.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem procedury konkursowej oraz do zgłaszania swoich projektów.

 Komunikat nr 12/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu procedury konkursowej przyznawania środków na granty z dotacji statutowej dla młodych naukowców – doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich na rok 2021

 Komunikat nr 13/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny grantów z dotacji statutowej dla młodych naukowców

 Regulamin procedury konkursowej przyznawania środków na granty z dotacji statutowej dla młodych naukowców – doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich na rok 2021

zał. nr 2 do Regulaminu - Wniosek o finansowanie uczelnianego projektu badawczego

zał. nr 3 do Regulaminu – Druk sprawozdania – mały grant badawczy

zał. nr 4 do Regulaminu – Druk sprawozdania – duży grant badawczy