Regulacje Prawne

STUDIA DOKTORANCKIE UMP

Zasady wyznaczające standardy postępowania doktoranta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Kodeks Etyki Doktoranta UMP


Komunikat nr 9/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 października 2020r. w sprawie określenia sposobu usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach uczestników szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

» Komunikat 9/2020


REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH UMP

Uchwała Senatu UMP nr 62/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich UMP, który wszedł w życie z dniem 1 października 2017 roku. (do pobrania)

Regulamin studiów doktoranckich - obowiązujący od 01.10.2017r. (do pobrania)

Uchwała Senatu UMP nr 22/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich UMP, który wszedł w życie z dniem 1 października 2014 roku - Regulamin studiów doktoranckich - obowiązujący od 01.10.2014r. (do pobrania)

 


Organizacja roku akademickiego 2021/2022 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

 


REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH UMP

Zarządzenie nr 63/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 września 2019 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (do pobrania)

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich (do pobrania)

Opinia opiekuna naukowego/promotora - załącznik do. sprawozdania doktoranta oraz wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego (do pobrania)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO jest dostępny w  wirtualnym systemie usług dla studenta WISUS.
Wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego składa się w Biurze Szkoły Doktorskiej do 15-go sierpnia.

 

Wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2021/2022:

» Zarządzenie nr 102/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie


REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH UMP

Zarządzenie Nr 30/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 06 marca 2017 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (do pobrania)

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich (do pobrania)

Opinia opiekuna naukowego/promotora - załącznik do wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego (do pobrania)

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO jest dostępny w  wirtualnym systemie usług dla studenta WISUS.
Wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego składa się w Biurze Szkoły Doktorskiej do 30-go kwietnia.

 


REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW UMP

Regulamin świadczeń funduszu stypendialnego dla studentów UMP ustalony Zarządzeniem Nr 96/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2020 roku. (do pobrania)

Świadczeniami pomocy materialnej dla doktorantów są:

1) stypendium socjalne,

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,

3) stypendium rektora,

4) zapomoga.

Podstawą przyznania świadczeń funduszu stypendialnego jest wniosek doktoranta złożony na odpowiednim formularzu.

Wnioski składa się w Uczelnianym Centrum Obsługi Studentów. 

 


REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Regulamin Samorządu Doktorantów (do pobrania)

 


EFEKTY KSZTAŁCENIA

Uchwała nr 150/2017 Senatu UMP w sprawie określenia ramowych efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (do pobrania)

Ramowe Efekty Kształcenia (do pobrania)

Kategorie Charakterystyki Kwalifikacji (do pobrania)