O studiach doktoranckich

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi 4-letnie studia doktoranckie. Studia zorganizowane są na każdym z Wydziałów Uniwersytetu.

Studia doktoranckie, umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora, absolwentom uczelni wyższych, wykazującym zainteresowanie pracą naukową. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata.

Program kształcenia na studiach doktoranckich obejmuje:

- indywidualną pracę naukową prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego albo promotora przy ewentualnym współudziale promotora pomocniczego, której efektem są w szczególności: publikacje naukowe, przygotowanie i/lub uczestnictwo w projektach badawczych, udział w konferencjach naukowych i przygotowanie pracy doktorskiej;

- realizację programu studiów rozumianego jako proces kształcenia prowadzący do osiągnięcia przez doktoranta zdefiniowanych efektów kształcenia.

Kierownikiem studiów doktoranckich jest Pani prof. dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz

Od 1 października 2019r. nadzór merytoryczny nad Studiami Doktoranckmi sprawukje Szkoła Doktorska UMP.

Dyrektorem Szkoły Doktorskiej jest Pan prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

 

Biuro szkoły Doktorskiej
Collegium Stomatologicum
60-812 Poznań
2 piętro (pok. D208)
tel. 61 854 73 88

Przyjmuje doktorantów:
Pn - Pt. 8:00 - 15:00

mgr Anna Nowak
e-mail: annanowak@ump.edu.pl
mgr Małgorzata Brożek
e-mail: brozek@ump.edu.pl