Władze

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska

Kontakt za pośrednictwem Biura Szkoły Doktorskiej:
tel.: 61 854-73-88
e-mail: szkoladoktorska@ump.edu.pl
W sprawach pilnych:
e-mail: e.wenderozegowska@ump.edu.pl


Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej
prof. dr hab. Tomasz Gośliński

Kontakt za pośrednictwem Biura Szkoły Doktorskiej:
tel.: 61 854-73-88
e-mail: szkoladoktorska@ump.edu.pl
W sprawach pilnych:
e-mail: tomasz.goslinski@ump.edu.pl


Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Michał Karlik

Kontakt za pośrednictwem Biura Szkoły Doktorskiej:
tel.: 61 854-73-88
e-mail: szkoladoktorska@ump.edu.pl
W sprawach pilnych:
e-mail: mkarlik@ump.edu.pl