W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich.

Zarządzeniem nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2019 r. w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu utworzona została szkoła doktorska, stanowiąca zorganizowaną formę kształcenia doktorantów.

Szkoła Doktorska UMP będzie kształciła doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych:

  • nauki farmaceutyczne,
  • nauki medyczne,
  • nauki o zdrowiu.

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej:

  • rozpocznie się z dniem 1 października 2019 r.,
  • przygotowuje do uzyskania stopnia doktora,
  • odbywa się w trybie stacjonarnym,
  • trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w Uchwale nr 60/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 29 maja 2019r. w sprawie ustalenia Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Aktualności

Elektroniczna Legitymacja Doktoranta

18/11/2020

Informacja w sprawie ważności legitymacji doktoranta

Biuletyn Szkoły Doktorskiej UMP

17/11/2020

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem Biuletynu Szkoły Doktorskiej UMP

Wytyczne dla doktorantów i...

19/10/2020

Najważniejsze informacje dotyczące organizacji kształcenia w Szkole Doktorskiej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

XVII edycja konkursu Miasta Poznania...

13/10/2020

Miasto przyzna nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione w latach 2019-2020 na poznańskich uczelniach

Konkurs PRELUDIUM BIS

29/09/2020

Konkurs adresowany do osób, które planują rozpocząć kształcenie w szkole doktorskiej w roku 2021/2022

Uroczyste ślubowanie

28/09/2020

Zapraszamy na spotkanie 1 października 2020 r.

Zobacz więcej aktualności

Kontakt

Biuro Szkoły Doktorskiej
Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
2 piętro (pok. D208)
tel. 61 854-73-88

Przyjmuje doktorantów:
Pn - Pt. 8:00 - 15:00

mgr Anna Nowak
e-mail: annanowak@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Brożek
e-mail: brozek@ump.edu.pl