Szanowni Kandydaci!

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich.

Zarządzeniem nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2019 r. w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu utworzona została szkoła doktorska, stanowiąca zorganizowaną formę kształcenia doktorantów.

Szkoła Doktorska UMP będzie kształciła doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych:

  • nauki farmaceutyczne,
  • nauki medyczne,
  • nauki o zdrowiu.

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej:

  • rozpocznie się z dniem 1 października 2019 r.,
  • przygotowuje do uzyskania stopnia doktora,
  • odbywa się w trybie stacjonarnym,
  • trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w Uchwale nr 60/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 29 maja 2019r. w sprawie ustalenia Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Aktualności

Konkurs "Nagroda Miasta Poznania za...

14/10/2019

Konkurs "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską"

Zobacz więcej aktualności

Kontakt

Biuro Szkoły Doktorskiej
Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
2 piętro (pok. D208)
tel. 61 854-73-88

Przyjmuje doktorantów:
Pn - Pt. 8:00 - 15:00

mgr Anna Nowak
e-mail: annanowak@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Brożek
e-mail: brozek@ump.edu.pl