< Cofnij

Elektroniczna Legitymacja Doktoranta

 

Ważność legitymacji doktorantów w związku z zawieszeniem kształcenia

W dniu 12 sierpnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464)[1].

Rozporządzenie uchylające weszło w życie z dniem 15 sierpnia 2021 r. i z tym dniem ustał stan ograniczenia funkcjonowania uczelni. Nie znosi ono jednak stanu epidemii, o którym mowa w § 13a rozporządzenia w sprawie studiów.

W związku z powyższym legitymacje pozostaną ważne bez konieczności przedłużania ich ważności do dnia 14 października 2021 r.