< Cofnij

Konkurs PRELUDIUM BIS

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS 2 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. 

Konkurs na doktorantów, którzy będą realizować PRELUDIUM BIS 2 jest adresowany do osób, które planują rozpocząć kształcenie w szkole doktorskiej w roku 2021/2022. PRELUDIUM BIS to bowiem elitarna ścieżka finansowania doktorantów poza limitem obowiązującym w szkołach doktorskich.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w czerwcu 2021 r.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis2