< Cofnij

Wytyczne dla doktorantów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo,

od soboty, dnia 17 października br., w całym kraju obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Ich konsekwencje dotyczą także życia naszej społeczności, a w szczególności dydaktyki.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 124 oraz aktualizacją wytycznych dotyczących kształcenia i organizacji roku akademickiego.

» Zarządzenie Rektora nr 124/20 z dnia 16 października 2020 r.
» Wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Najważniejsze informacje dotyczące organizacji kształcenia w Szkole Doktorskiej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym:

  1. Od dnia 17 października do odwołania zajęcia w ramach Szkoły Doktorskiej prowadzone są w formie zdalnej.
  2. Za zgodą Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektora Generalnego dopuszcza się realizację zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w formie kontaktowej.
  3. Zajęcia kontaktowe organizowane są zgodnie z reżimem sanitarnym zapewniającym zachowanie dystansu min. 2 m pomiędzy uczestnikami i zajęciem maksymalnie połowy miejsc na sali, dezynfekcją rąk oraz obowiązkowym pomiarem temperatury przed rozpoczęciem zajęć. Rekomenduje się, by uczestnicy podczas zajęć mieli zakryte usta i nos maseczką.
  4. Wykładowca zobowiązany jest do sporządzenia imiennej listy osób uczestniczących w zajęciach.